Tagarchief: CaTeC bv

Airconditioningsystemen voor champignonteelt: het kiezen van de juiste sensoren is cruciaal

Schermafbeelding-2022-04-06-om-14.04.41
Lees het gehele artikel

Bij het kweken van eetbare paddenstoelen moeten bepaalde klimatologische omstandigheden in acht worden genomen om een maximale opbrengst van de hoogste kwaliteit te garanderen. Van compostbereiding via de groeifase tot het oogsten van de champignons, het is belangrijk om te zorgen voor de optimale temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-niveaus.  De uitdaging voor champignontelers en systeembeheerders is om deze klimaatparameters zo nauwkeurig mogelijk te meten en te beheersen. De eisen die hiervoor nodig zijn, zijn hoog en moeten vanaf het begin worden overwogen.

Precisie airconditioning creëert natuurlijke omstandigheden

Omstandigheden die alleen in de herfst in de natuur bestaan, moeten het hele jaar door worden gewaarborgd met behulp van airconditioningsystemen: optimale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en de juiste CO2-concentratie  voor paddenstoelengroei. De afzonderlijke componenten van een airconditioning- en bevochtigingssysteem, zoals luchtbevochtigers of meetapparatuur/dataloggers voor het bewaken van temperatuur, vochtigheid en CO2,  moeten daarom nauwkeurig worden onderzocht. De uitdaging: in de champignonteelt heeft de technologie te maken met een bijzonder hoge luchtvochtigheid en de vrijgekomen schimmelsporen.

De individuele fasen van de champignonproductie

Zorgen voor paddenstoelengroei binnenshuis betekent dat de natuurlijke groeiomstandigheden zo nauwkeurig mogelijk worden gereproduceerd. De eisen voor een airconditioningsysteem in de champignonteelt worden daarom gedreven door de individuele fasen van het groeiproces.

Fase 1: Compostvoorbereiding en paaien – constante temperatuur, hoge luchtvochtigheid en CO2-concentratie

Verse compost is de basis voor de champignonteelt. De champignondraden (mycelium) worden erop verspreid en dringen binnen 2-3 weken volledig door in de compost. In deze fase moeten de omstandigheden zeer vochtig, benauwd en donker zijn.

Fasen van champignonproductie

Fase 2: Paddenstoelbedopstelling en -initiatie – Geleidelijke verlaging van de temperatuur

In de volgende stap van de industriële champignonteelt wordt de gerijpte compost in speciale kweekcellen verspreid over paddenstoelenbedden. Dit wordt gevolgd door een nauwkeurig gedefinieerd proces, dat begint met het constant houden van de temperatuur en een regelmatige toevoer van licht en lucht. Vervolgens wordt het paddenstoelenbed enkele dagen van water voorzien en wordt de luchtvochtigheid verhoogd tot 100% RV door de temperatuur geleidelijk te verlagen. Dit zorgt ervoor dat het mycelium begint samen te trekken en kleine knoppen vormt waaruit de paddenstoelen zich ontwikkelen.
Geschikte sensorenEE872 CO2 opnemersEE211 RV/T verwarmdEE212 met verwisselbare sensor tip.

  1. In deze fase hebben temperatuur, vochtigheid en CO2-concentratie  een beslissende invloed op de groei van de schimmels.
               Als de meetgegevens defect zijn, heeft dit invloed op de hele oogst.

Fase 3: Groei en oogst – De omstandigheden constant houden

In de groeifase tot aan de oogst worden de temperatuur, luchtvochtigheid en CO 2-concentratie maximaal zeven dagen constant gehouden. Binnen een week bereiken de paddenstoelen de ideale grootte van 3 cm (1,2 inch) om te oogsten.

Meten van vochtigheid, temperatuur en CO2 in de champignonteelt

Tijdens deze afzonderlijke fasen is de juiste vorm van klimaatbeheersing cruciaal voor het succes van de champignonteelt. De gebruikte sensoren spelen hierbij een cruciale rol. Ze moeten de temperatuur, vochtigheid en CO2-concentratie nauwkeurig en betrouwbaar meten in een bijzonder veeleisende omgeving. Elke onopgemerkte afwijking, of onnauwkeurige meetresultaten, hebben invloed op de kwaliteit van de paddenstoelen en kosten geld.

Om geschikte sensoren te kiezen, is het zinvol om de vereisten nauwkeurig te definiëren, rekening houdend met de specifieke omgevingsomstandigheden.

Paddenstoelen houden van vochtige en vuile dingen – sensoren niet

Optimale omgevingscondities zijn vereist voor de best mogelijke paddenstoelengroei. De constant hoge luchtvochtigheid en de vervuiling door de vrijgekomen sporen vormen een bijzondere uitdaging voor de meettechniek.

1. Condensatie- en condensatiegerelateerde afzettingen  op de gevoelige sensorelementen kunnen de meetprestaties aantasten en tot corrosie leiden.

2. De sporen die vrijkomen door het vruchtlichaam met een grootte van 3-15  μm nestelen zich in het hele systeem. Het mycelium (schimmeldraden) dat hier wordt gevormd, bedekt de oppervlakken en kan leiden tot valse metingen en dus tot het verlies van de hele oogst.


Meettechnologie voor industriële champignonproductie moet erg sterk zijn. Dit betekent dat de beslissing over welke sensoren moeten worden geïntegreerd in het klimaatbeheersingssysteem voor champignonteelt met bijzondere zorg moet worden genomen.

Voor meer informatie: www.catec.nl/nl-nl

Digitaal sensor-element voor uiterst nauwkeurige vochtigheids- en temperatuurmeting

HTE501
Lees het gehele artikel

Het digitale vochtigheids– en temperatuursensor-element HTE501 van E+E Elektronik biedt een uitstekende meetnauwkeurigheid tot ±1,8% RV incl. hysterese en ±0,2 °C.  De beproefde E+E-sensorcoating en de geïntegreerde constante stroomverwarmer zorgen voor een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid van het sensorelement, zelfs in ruwe, vuile en condenserende omgevingen. De DFN-behuizing, die slechts 2,5 x 2,5 x 0,9 mm meet, en de I2C-interface maken een eenvoudige montage en communicatie mogelijk. De diverse toepassingen van het sensorelement variëren van industriële en facilitaire automatisering tot medische technologie, huishoudelijke elektronica, slimme en draagbare apparaten.

Hoge mate van meetnauwkeurigheid, breed scala aan toepassingen

De opgegeven nauwkeurigheid van de relatieve vochtigheidsmeting tot ±1,8% inclusief hysterese. Geïntegreerde hysteresecompensatie zorgt ervoor dat het sensorelement altijd binnen zijn tolerantievenster blijft, zelfs wanneer het vochtgehalte stijgt of daalt. Met een temperatuurbereik van -40 °C tot 135 °C is het HTE501-sensorelement geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Geschikt voor veeleisende bedrijfsomstandigheden

Het actieve sensoroppervlak van de HTE501 is permanent beschermd tegen vuil en corrosieve afzettingen door de gepatenteerde E +E-sensorcoating, die zich al vele jaren heeft bewezen. Deze speciale beschermende coating is oorspronkelijk ontwikkeld voor industriële toepassingen en zorgt voor uitstekende meetprestaties en langdurige stabiliteit, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Het sensorelement kan daarom in ruwe omgevingen worden gebruikt zonder dat extra beschermingsopties zoals een membraanfilter of filterdoppen nodig zijn.

De geïntegreerde constante verwarming door elektrische stroom, die naar behoefte kan worden geactiveerd, houdt het sensorelement op overtemperatuur en voorkomt zo condensatie en afzettingen veroorzaakt door condensatie. Op deze wijze wordt het dauwpunt zeer accuraat bepaalt.

Directe meetwaarde-uitgang via I2C-interface

De gemeten waarde-output is gebaseerd op het I2C datacommunicatieprotocol. De gemeten waarden zijn beschikbaar in 16 bit integer formaat en kunnen direct worden verwerkt. Naast de vochtigheids– en temperatuurwaarden wordt ook het dauwpunt berekend. 8 individueel instelbare I2C-adressen maken het mogelijk om met meerdere sensor-elementen op één I2C-bus te communiceren.

Voor meer algemene informatie: www.catec.nl/nl-nl