Tagarchief: Creonis

DATA-INTEGRATIE ALS DNA

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het huidige aanbod aan software die productieprocessen opvolgt en data registreert, mag gerust indrukwekkend genoemd worden. Toch vinden deze pakketten niet zomaar ingang bij de industriële klant, die data vaak nog gemakshalve in standaardrekenbladen onderbrengt of zelfs nog met pen en papier aan de slag gaat. Nog steeds heerst de perceptie dat zulke implementaties onnodig lang, (te) invasief, niet klantgericht en dus ook te kostelijk zijn. Stuk voor stuk horden waarmee het MES-programma van CREONIS jaren geleden al wist af te rekenen. Wim Hendrickx, managing partner van de Herentse softwareontwikkelaar, legt ons de diepgang en slagkracht van hun software uit. 

“CREONIS is een softwarebedrijf, ontstaan in 2006 als een spin-out van de internationale brouwerijgroep AB-Inbev”, zo steekt Hendrickx van wal. De ontwikkelaar richt zich voornamelijk op bedrijven uit de voedingsindustrie, waarvoor hij zowel de ontwikkeling op maat als de implementatie van Manufacturing Execution Systems, of kortweg MES, verzorgt. Anno 2021 blijven nog vele bedrijven verstoken van een goed inzicht in de eigen efficiëntie van hun productieproces. “Met name in de voedingsindustrie blijven kwaliteit en efficiëntie innig verweven, waardoor het simultaan opvolgen van performantie, materiaalstromen, energiebalans, onderhoud, kwaliteitsbewaking en personeelsbeheer een absolute noodzaak is”, aldus Hendrickx.

Mobiele toepassingen betekenen tijdswinst.

Relevante parameters in kaart

Creonis heeft, mede door zijn achtergrond in de brouwerijsector, een doorgedreven ervaring met zulke ‘batch-and-fill’ processen. “Ons team is elf man sterk, en telt zowel technisch-programmatorisch georiënteerde als hands-on mensen met een sterke business-achtergrond. Dat geeft ons de mogelijkheid om snel alle relevante parameters van een proces (tijden, snelheden, stilstanden, drukken, temperaturen …) in kaart te brengen, en de data correct te kanaliseren, interpreteren en te verwerken.” Met de huidige tendens richting digitalisering, kunnen bijna alle devices data aanleveren. Men ziet echter vaak dat deze data onbenut op losse eilandjes blijven zitten. Dan is het nodig om deze databronnen uit hun isolement te halen, en de vrijgekomen gegevens verder in het systeem te integreren. Hendrickx: ”Vooral in het (wettelijk) kader van food safety (waaronder een accurate tracking & tracing), is het nodig maximaal data in real-time te kunnen opvolgen en evalueren.”

Modulair configureerbaar

De flexibele integratie is hier een belangrijke troef. Het systeem is namelijk modulair configureerbaar. Hendrickx: “Onze implementaties zijn steeds op maat van de klant. Wij streven hierbij steeds naar een naadloze integratie in het bestaande systeemlandschap en consolideren de bestaande data van andere systemen tot één betekenisvol geheel.” De softwareontwikkelaar zet bovendien sterk in op mobiele toepassingen. Op de productievloer worden data nog te vaak manueel geregistreerd, zelfs nog op papier, en dienen ze later nog in het systeem ingevoerd te worden. Dubbel werk dus. Hendrickx: “Dat verhelpen we door de operatoren mobiele toepassingen van onze oplossing aan te bieden, zodat de gegevens éénmalig ingevoerd worden én onmiddellijk beschikbaar zijn. Dankzij deze mobiele toepassingen verloopt de gegevensverzameling uiterst efficiënt én krijgt men doorgaans ook veel enthousiasme op de werkvloer.”    

Welke grondstoffen zijn in welke exacte hoeveelheden verwerkt in welk eindproduct?

Lees het gehele artikel

Met de software van Creonis ziet u in één oogopslag wat het antwoord op deze vraag is. Met slechts enkele muisklikken geeft CSD u een correcte traceerbaarheid bij kwaliteitsproblemen, een real time inventaris van alle voorraden en een perfect zicht op productieverliezen. Snel en efficiënt. En dus kostenbesparend.

In onder andere de voedingsindustrie zijn veilige producten en een votte traceerbaarheid essentieel (en trouwens verplicht door Europa). Kwaliteitsproblemen bij afgewerkte producten kunnen leiden tot een terugroepactie om zo uw klanten te beschermen. Maar die bescherming geldt ook voor uw merk en bedrijfsimago.

Snel en deskundig problematische producten terugroepen is dus letterlijk van kapitaal belang. Dankzij onze software houdt u de voorraadbewegingen nauwlettend in het oog. Bovendien krijgt u via deze software zowel handmatig als automatisch de controle over geregistreerde materiaalbewegingen in uw fabriek. U kunt zonder probleem identificatielabels afdrukken voor alle soorten logistieke eenheden (paletten, dozen, enzovoort).

Met de functionaliteiten Inventory/Warehouse/Track & Trace volgt u de materiaalstromen stroomop- en afwaarts. Track: u volgt op waar uw grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten zich op elk moment in uw keten bevinden. Trace: u bewaart de geschiedenis van uw eindproduct, zodat u de oorsprong van een fout kunt opsporen, of indien nodig defecte producten kunt terugroepen.

Nog een belangrijk voordeel: door de materiaalstroom in uw bedrijf volledig in kaart te brengen, krijg u een perfect zicht op de verliezen (spill, losses, uitstoot) in elke stap van de productie. Met deze waardevolle info gaat u aan de slag om deze verliezen te beperken en bijgevolg kosten te besparen.

Voldoen uw producten aan de gestelde kwaliteitseisen?

Afbeelding-Web-Services-zonder-web-services[4]
Lees het gehele artikel

Kwaliteitsvolle producten leveren tevreden en trouwe klanten op. Dit heeft uiteraard een positieve impact op uw omzet- en winstcijfers. Een doorgedreven kwaliteitsbewaking levert ook onrechtstreeks winst op: als u terugroepacties kunt beperken en de cost of non-quality maximaal kunt reduceren, dan zorgt dit voor extra marge.

De software van Creonis heeft alles in huis voor een grondige kwaliteitscontrole en -bewaking. De kwaliteitsmodule van onze MES/MOM-software biedt u tal van functionaliteiten die hierin een sleutelrol vervullen. CSD registreert product- en procesparameters zoals kleur, densiteit en temperatuur doorheen het hele productieproces. Het volgt de KPI’s voor kwaliteit nauwgezet op en voorziet checklists om procedures en reactieplannen voor producten met afwijkingen te standaardiseren.

De toepassingsmogelijkheden zijn heel divers:

  • Product- & procesparameters: definieer welke parameters u wil opvolgen, zowel voor producten als hun processen.
  • Specificatiebeheer: leg vooraf de juiste specificaties vast waaraan zowel producten als processen moeten voldoen. Volg vervolgens goed op dat veranderingen in specificaties door bevoegde personen gebeuren via een approval flow.
  • Werkinstructies: leg op voorhand vast hoe stalen genomen moeten worden en hoe analyses moeten gebeuren.
  • Staalnameplan: maak automatisch stalen aan volgens een vooraf vastgelegd plan. Manuele staalnames blijven nog steeds mogelijk. In beide gevallen kunt u zowel eenmalige als periodieke stalen inplannen.
  • Stalenopvolging: bewaak dat alle analyses tijdig gebeuren via werklijsten (bijvoorbeeld voor laboranten) en dat resultaten, bijvoorbeeld bij afwijkingen, in een kwaliteitsmelding gerapporteerd worden
  • Checklists: Controleer regelmatig of het proces wel op de juiste manier verloopt. Ook hier worden afwijkingen in een kwaliteitsmelding gerapporteerd.
  • Kwaliteitsmeldingen: volg probleemmeldingen en bijhorende acties goed op. Typische voorbeelden van problemen zijn stalen met afwijkingen, veiligheidsrisico’s, klachten,…

In een productieproces is het maken van fouten nooit gratis. Niet-kwaliteit verlaagt het rendement van uw machinepark en leidt tot meer werk, duur afval, omzetverlies, compensaties voor uw klanten en imagoschade.

CSD biedt u een genuanceerde en traceerbare kijk op de kwaliteit van wat u produceert. U krijgt de kans om de oorzaken van defecten, fouten en verspilling op te sporen. Zo omvat de module onder meer specificatiemanagement van processen en producten, controle van samples, beheer van werkinstructies en de aanmaak van electronic batch records (EBR).

Dankzij de expertise van Creonis schept u orde in de jungle van uw bedrijfsdata!

Creonis1
Lees het gehele artikel

Digitalisering, innovatie, automatisatie en het Internet of Things zijn vandaag geen buzzwoorden meer. Integendeel, steeds meer bedrijven – ook kmo’s – zien een grote meerwaarde in het verzamelen van zoveel mogelijk data, en dan nog het liefst van zoveel mogelijke apparaten. Want meten is weten, nietwaar?

Het gevolg van deze trend: elk device op de werkvloer levert een massa bedrijfsgegevens op, van start- en eindtijden tot technische pannes, van productieonderbrekingen tot geproduceerde hoeveelheden… En dit dan nog elk in een eigen format, van tekst files tot database entries.

In deze ‘oceaan’ van het systeemlandschap ontstaan talrijke eilandjes van informatie, zonder verbinding of geïntegreerde aanpak. Enkele voorbeelden: informatie over reële productieaantallen is essentieel voor scheduling tools, downtime informatie zou zo snel mogelijk bij de onderhoudsafdeling terecht moeten komen en kwaliteitsmetingen moeten – indien nodig – de juiste reactieplannen genereren…

En laat nu net daar het schoentje knellen: door een gebrek aan communicatie tussen al deze eilandjes wordt het potentieel van bedrijfsdata vaak onvoldoende benut. Meer nog: dikwijls worden gegevens nog manueel van het ene naar het andere systeem overgezet. Niet bepaald een toonbeeld van slimme digitalisering!

Het consolideren (lees: samenbrengen) en onderling linken van deze ‘info-eilandjes’, inclusief oplossingsgerichte analyses uitvoeren voor uw productieproces, is een taak waarin Creonis uitblinkt. Als we in dit proces merken dat cruciale data ontbreken, dan adviseren we u proactief hoe u deze gegevens automatisch kunt capteren. Of we voorzien gebruiksvriendelijke, mobiele schermen om ze manueel in te geven.

Vergelijk deze situatie met een domoticasysteem van alarm, verlichting en verwarming: als deze drie systemen met elkaar verbonden zijn, dan haal je hier meer resultaat uit. Of in de praktijk: verlichting en verwarming die automatisch uitgeschakeld worden als het alarm weerklinkt. Of omgekeerd: een uitgeschakeld alarm dat de verlichting en verwarming automatisch in werking doen treden.

De MES/MOM-software van Creonis kunt u makkelijk integreren met bestaande ERP- of planningssystemen, SCADA en industriële hardware (scanners, sensoren, weegschalen, printers,…). Elk systeemniveau heeft zijn eigen specifieke functionaliteiten. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, is een doorgedreven integratie van alle systemen echter noodzakelijk.

Onze software maakt gebruik van standaardoplossingen voor communicatie met andere systemen, zoals database-database, file-based en web services. Bieden standaardoplossingen geen soelaas? Dan denken we graag met u mee om een oplossing op maat van uw noden te ontwikkelen, waarbij we eventuele veranderingen aan bestaande systemen steeds tot een minimum beperken.