Tagarchief: Danone

Actimel is koolstofneutraal en denkt al aan volgende verbetering

actimel-1
Lees het gehele artikel

Danone’s jarenlange inzet voor duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering bereikt een nieuwe mijlpaal met de Carbon Trust®-certificering van Actimel, het vlaggenschipmerk dat in België wordt geproduceerd. Niet alleen wordt Actimel het eerste verse zuivelmerk van Danone dat koolstofneutraliteit bereikt voor de volledige productiecyclus. Actimel gaat ook voor het eerst in België samen met haar melkveehouders het voedingssuplement Bovaer®, toedienen aan koeien om de methaanuitstoot te reduceren.

Minder methaanuitstoot door voedingssupplement

Bovaer® is een ingrediënt dat wordt toegevoegd aan veevoer waarmee de methaanuitstoot van de veestapel de komende jaren nog met 20-40% zal dalen. Koeien zijn een belangrijke producent van methaan: de gassen ontstaan in de pens van de koe door het eten van gras. Het voedingssupplement Bovaer® zorgt ervoor dat koeienpensen minder methaan produceren. Dit jaar zullen de melkveehouders die leveren aan Actimel voor het eerst in België het voedingssupplement in gebruik nemen. Het gaat om een theelepel van het ingrediënt per dag per koe.

De totstandkoming van het ingrediënt is uniek binnen Europa: via onderzoek en innovatie met steun van de overheid werd een concrete toepassing ontwikkeld en dat in samenwerking met boeren en de bedrijfswereld voor de implementatie ervan. Meer specifiek gaat het over de samenwerking tussen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een melkveehouder van Danone België en chemiebedrijf DSM. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voeding: “Ik ben trots op onze unieke Vlaamse aanpak om onderzoek, innovatie en de concrete toepassing door de landbouwers te combineren. Ook in de toekomst zullen wij hier verder op inzetten en blijven we onze landbouwers ondersteunen om nog duurzamer en klimaatvriendelijker te produceren. Zo hebben we  de afgelopen maanden een steunregeling uitgewerkt voor landbouwers die methaanreducerend veevoeder zoals Bovaer® gebruiken. Ik maak hiervoor 1 miljoen euro vrij van de 8 miljoen voor pré-ecoregelingen. Voedingssupplementen kunnen jaarlijks leiden tot een daling van gemiddeld 30% van de methaanuitstoot van koeien. Een knap staaltje onderzoek dus dat mee het verschil kan maken voor ons klimaat.”

Een verbintenis op lange termijn

“De certificering van Actimel ligt volledig in lijn met ons engagement voor de B Corp®-certificering en de Belgian Alliance for Climate Action2. Deze nieuwe mijlpaal is het resultaat van solide actieplannen die al verscheidene jaren door onze productievestiging in Rotselaar en onze partners worden uitgevoerd. Het is een stap in de goede richting, want elke ton CO2 reductie telt. Wij zullen onze inspanningen en investeringen voortzetten om onze koolstofvoetafdruk verder te verkleinen. Klimaatverandering is een grote en systemische uitdaging die vraagt om actie hier en nu, maar even goed in de toekomst”, zegt Nathalie Pfaff, General Manager van Danone België. “Onze inspanningen stoppen hier niet”.

Daarnaast neemt Danone nog andere initiatieven:

  • De omzetting van koemest in hernieuwbare energie met behulp van biovergisters.
  • Het nemen van bodemstalen, te beginnen in 2022 en over 4 jaar nogmaals, van alle percelen groter dan 0,5 hectare om de koolstofopslag te meten. In samenwerking met de Bodemkundige Dienst België wil Danone zo begrijpen waarom bepaalde percelen beter koolstof capteren dan andere. Meer dan 50 Danone melkveehouders doen mee aan dit project. Danone is het eerste zuivelbedrijf dat zo een omvangrijk koolstofcaptatie project opzet in België. Het opslaan van koolstof in de bodem is immers een sleutelelement om de CO2-uitstoot te compenseren en zal ook leiden tot meer vruchtbare bodems.
  • Het stimuleren en bevorderen van meer gebruik van lokaal geproduceerde eiwithoudende diervoeders.

Hoe Danone samen waarde creëert

pijler_4_melkveehouder_familie_penders_edited_0
Lees het gehele artikel

In de afgelopen vijf jaar heeft Danone 180 miljoen euro geïnvesteerd in zijn twee Europese productiesites in Rotselaar en Wevelgem, die zich toeleggen op de productie van zuivelproducten en plantaardige alternatieven. Beide sites hebben een sleutelrol om de groei van het voedingsbedrijf in Europa en België te ondersteunen. Rotselaar voert uit naar meer dan 20 landen, Alpro is te vinden in meer dan 50 landen.

Danone spreekt vaak over ‘een multilokaal bedrijf’, en die lokale verankering mag ook letterlijk genomen worden. Voor de aanvoer van het basisingrediënt melk voor producten zoals Actimel, Danone Fruit, Activia Fruit, Light & Free Fruit en Vitalinea rekent het bedrijf op een 85-tal melkveehouders gesitueerd binnen een straal van gemiddeld 70 kilometer rond de fabriek in Rotselaar. Het verminderen van de koolstofvoetafdruk van melk en het optimaliseren van dierenwelzijn zijn dan ook belangrijke factoren in deze samenwerking.

In België biedt het bedrijf de melkveehouders een stabieler inkomen door de volatiliteit van de melkprijs te verminderen. Danone was ook het eerste bedrijf dat 5 jaar geleden in België een alternatief prijsmechanisme aanbood (vrije keuze), dat rekening houdt met (een deel van) de belangrijkste productiekosten van de melk zoals veevoeding en zo een stabielere melkprijs bekomt. Daarnaast werkt Danone met een premiesysteem. Melkveehouders die inzetten op duurzaamheid en kwaliteit worden hier ook extra voor beloond. 

Daarnaast ging Danone ook een samenwerking aan met Coöperatie Hoogstraten en werd ‘Danone fruit van hier’ geboren. Een yoghurt met lokale verse melk en Belgische aardbeien, geproduceerd in Rotselaar. Het bekende merk Danio van Danone sloeg ook de handen in elkaar met Lotus Bakeries. Een verse kaasspecialiteit met de typische Belgische Lotus speculoos.

Naast het investeren in lokale samenwerkingsverbanden, is investeren in innovatie ook een belangrijk element voor Danone. Zo proberen ze te blijven voldoen aan de behoefte van de consument en HiPRO was er één van. Product rijk aan proteïnen voor mensen met een sportieve levensstijl.  

Daarnaast wilt Danone ook het gamma van plantaardige alternatieven meer uitbreiden. Want steeds meer consumenten kiezen voor plantaardige drankjes. Zo kwam ‘Not MLK’ van Alpro op de markt, een plantaardige haverdrank, ontwikkeld in Alpro’s state of the art plantaardige innovatiecentrum in Wevelgem.

Alpro haalt haar ingrediënten zoveel mogelijk uit Europa. De meeste soja en biologische producten die de plantaardige pionier gebruikt en al onze haver komt uit Europa. Alpro’s soja komt nooit uit de regenwouden, Brazilië of ergens anders in Zuid-Amerika. Alle sojabonen zijn 100% ProTerra gecertificeerd, wat betekent dat het GMO-vrij is en geen oorzaak is van ontbossing. Alpro haalt haar amandelen bij meer kleinschalige, traditionele boomgaarden in het Middellandse Zee-gebied. Ingrediënten die niet lokaal gekweekt kunnen worden, transporteert Alpro over zee om de CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Een kijkje achter de schermen bij Danone Rotselaar

DanoneRotselaar
Lees het gehele artikel

Innoveren zit Danone Rotselaar dan ook in het bloed. De technologie die in Rotselaar gebruikt wordt om 500 miljoen liter grondwater per jaar te besparen, wordtnu ook geleidelijk in andere Danone fabrieken over de hele wereld geïmplementeerd. Maar het zijn vooral de medewerkers, Danone’s food heroes, die de drijvende kracht bleken in de bekroning tot Factory of the Future.

Plant Manager Jurgen Berckmans: “We koesteren de ambitie om tegen 2050 wereldwijd CO2-neutraal te zijn, ‘from farm to fork, en voedselverlies- en verspilling te halveren tegen 2030.”

Danone is een multilokaal voedings- en drankenbedrijf gespecialiseerd in zuivel- en plantaardige producten, water en gespecialiseerde baby- en medische voeding. In 2020 realiseerden de ongeveer 100.000 medewerkers wereldwijd een omzet van 23,6 miljard euro. De site in Rotselaar maakt een belangrijk deel uit van dit verhaal. Plant Director Jurgen Berckmans: “Onze site, die bestaat sinds 1960, is een van de vlaggenschepen binnen Danone. We zijn er trots op dat we ons de grootste yoghurtproductiesite en bovendien een van de eerste hybride sites binnen Danone in Europa kunnen noemen. Vandaag zijn er hier 470 food heroes aan het werk die wekelijk 30 miljoen Actimel flesjes en 4 miljoen potjes yoghurt produceren en distribueren.” Danone spreekt over een lokale verankering en dat mag letterlijk genomen worden. Voor de aanvoer van een groot deel van de basisingrediënten rekent het bedrijf op een 90-tal melkveehouders gesitueerd in een radius van gemiddeld 70 km rond Rotselaar. 

Een groot deel van de teams binnen Danone is multi-inzetbaar, wat de manier van werken bijzonder agile maakt.

75% water hergebruiken

Begin dit jaar kreeg Danone Rotselaar het label Factory of the Future toegedicht. Een bekroning die volgens Berckmans vooral een prestatie van zijn medewerkers, zijn food heroes is. “Zonder hen hadden we nooit zo ver gestaan. We zijn dan ook ontzettend fier dat we ons voortaan Factory of the Future mogen noemen. Het is de erkenning van ons pioniers-DNA binnen de groep, van de jarenlange focus om van deze productiesite een innovatieve, groene en menselijke werkomgeving te maken. En zo elke dag lekkere en gezonde producten op de tafel van onze consumenten te brengen”, vat Berckmans samen. Een van die opvallende innovaties is het waterzuiveringsstation dat nu bijna twee jaar operationeel is. “We hergebruiken nu tot 75% van het water dat we verbruiken. Dat staat gelijk aan een grondwaterbesparing van 500 miljoen liter per jaar of het jaarlijkse waterverbruik van 4.000 gezinnen. Of alle inwoners van het centrum van Rotselaar. Zo dragen we bij aan onze wereldwijde ambitie; het garanderen van de circulariteit van het water in en rond onze productiesites”, aldus Berckmans. Een innovatie die binnen de groep niet onopgemerkt voorbijging. De technologie van Rotselaar wordt nu geleidelijk ook in andere Danone fabrieken over de hele wereld gebruikt.

De medewerkers van Danone, de food heroes, hebben echt het verschil gemaakt het afgelopen jaar. Hun flexibiliteit, hun drive en de focus op teamwerk.

‘One Planet, One Health’

Danone zelf vat zijn missie om meer duurzaamheid na te streven samen onder de slogan ‘One Planet, One Health’. Berckmans: “We zijn ervan overtuigd dat elke keer we eten en drinken we de wereld kiezen waarin we willen leven. We hebben maar één planeet, één gezondheid. Een boodschap die onze food heroes dagelijks inspireert om zorg te dragen voor de mens en de planeet. Een meer duurzame wereld creëer je niet enkel via je producten. Onze volledige waardeketen moet dit uitademen. Tegen 2050 willen we wereldwijd CO2-neutraal zijn, ‘from farm tot fork’, en tegen 2030 willen we voedselverlies en -verspilling halveren. De huidige omstandigheden hebben het er natuurlijk niet makkelijk op gemaakt, maar tegelijk was deze boodschap nooit zo relevant en aanwezig als nu. Onze mensen hebben echt het verschil gemaakt. Hun flexibiliteit, hun drive en de focus op teamwerk. Een groot deel van onze teams is multi-inzetbaar, wat onze manier van werken bijzonder agile maakt. In de toekomst willen we ze verder mobiliseren en activeren in de realisatie van onze visie.” 

Danone hergebruikt nu tot 75% van het water dat we verbruiken. Dat staat gelijk aan een grondwaterbesparing van 500 miljoen liter per jaar of het jaarlijkse waterverbruik van 4.000 gezinnen.

Technologie ten dienste van mensen

Een tweede element in dit traject naar Factory of the Future is digitalisering. “De groei in productiviteit en de centrale rol van deze site voor Danone in Europa heeft ons toegelaten om te kunnen investeren in digitalisering en automatisering”, verduidelijkt Berckmans. “Belangrijke hulpmiddelen voor een optimale ondersteuning van het dagdagelijkse werk van onze operatoren en om onze performantie te blijven optimaliseren. Er gebeurde bijvoorbeeld al een snelle en efficiënte omschakeling van de dagelijkse managementmeetings met fysieke data op borden naar digitale dashboards en meetings. De digitalisering van onze site is echter nog in volle gang. Dit jaar accelereren we onze transformatie. Zo willen we het magazijn en de bevoorrading van de productielijnen moderniseren en uitbreiden. Daarnaast staat een ‘connected shopfloor’ op de agenda. Het is de bedoeling om aanvullende, geïntegreerde digitale systemen te implementeren om onze operatoren aan de lijn verder te ondersteunen.” Voor Berckmans is deze erkenning ook geenszins een eindpunt. “We blijven investeren in onze mensen, duurzaamheid, innovatie en digitalisering en hopen zo ook andere bedrijven in België te inspireren om hetzelfde te doen.”