Tagarchief: duurzaam

Mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine is klimaatneutraal

chaudfontaine-dji_0140_edited-1
Lees het gehele artikel

De Belgische mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine is één jaar vroeger dan gepland volledig CO2-neutraal gecertifieerd. De site schakelde over naar 100% hernieuwbare elektriciteit, verminderde het gebruik van fossiele brandstoffen en blijft verder investeren in duurzamere processen. “Het is een opsteker voor onze mensen dat we onze ambitie om onze site CO2-neutraal te maken nu bereiken, enkele maanden nadat de overstroming onze site zwaar trof”, aldus directeur van de mineraalwaterbottelarij, Achmed Boumrah. 

Vroeger dan verwacht CO2-neutraal

De mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine had nog maar net haar plannen aangekondigd om in 2023 CO2-neutraal te worden, toen de site zwaar getroffen werd door de overstroming van juli vorig jaar. Het bedrijf kwam onder water te staan en de ravage was groot. 

“Wekenlang hebben we met ons team en vrijwilligers gewerkt om alles hier in Chaudfontaine te helpen schoon maken en onze site terug klaar te maken voor productie”, vertelt Achmed Boumrah.

“Maar al snel zijn we gaan nadenken hoe we deze vreselijke situatie konden ombuigen tot iets positiefs. We behielden onze ambities en bij de heropbouw namen we duurzaamheid ook steeds mee in onze keuzes.”

Amper enkele maanden na de overstromingen mag de site zich officieel ‘CO2-neutraal’ noemen – gecertificeerd volgens PAS 2060, de internationale standaard voor klimaatneutraliteit.

Het bedrijf zet al jaren in op CO2-reductie door meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. “Onze aangekochte elektriciteit komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen, maar met onze zonnepanelen wekken we ook zelf energie op. En dankzij een ingenieus systeem worden de gebouwen verwarmd via de natuurlijke warmte van de Chaudfontaine-bron”, legt de directeur van de mineraalwaterbottelarij uit. 

Voortdurend inzetten op uitstootvermindering

Het gebruik van fossiele brandstoffen willen we stapsgewijs verder afbouwen. “We maken minder gebruik van machines op gas en diesel in onze productie”, legt Achmed Boumrah uit. “Op deze manier heeft onze mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine tussen 2006 en 2020 haar energieverbruik per liter product met 55% verlaagd en het brandstofverbruik met meer dan 65%.”

Om het resterende deel van haar CO2-uitstoot te compenseren, ondersteunt de Belgische mineraalwaterbottelarij een herbebossingsproject in Orinoco, Colombia, dat de CO2  in de atmosfeer vermindert. De koolstofkredieten die hiervoor werden aangekocht, zijn gecertificeerd met Gold Standard2. 

Achmed Boumrah, vertelt over de komende plannen: “We blijven in de toekomst verder inzetten op CO2-reductie, zoals de PAS 20601 certificatie vereist. Binnenkort zullen we onze heftrucks en compressoren op fossiele brandstoffen vervangen door duurzamere exemplaren. Daarnaast willen we ook diffuse emissies beperken en zullen we ook de CO2-uitstoot van onze leveranciers analyseren en bekijken hoe we die samen kunnen verminderen.”

Actimel is koolstofneutraal en denkt al aan volgende verbetering

actimel-1
Lees het gehele artikel

Danone’s jarenlange inzet voor duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering bereikt een nieuwe mijlpaal met de Carbon Trust®-certificering van Actimel, het vlaggenschipmerk dat in België wordt geproduceerd. Niet alleen wordt Actimel het eerste verse zuivelmerk van Danone dat koolstofneutraliteit bereikt voor de volledige productiecyclus. Actimel gaat ook voor het eerst in België samen met haar melkveehouders het voedingssuplement Bovaer®, toedienen aan koeien om de methaanuitstoot te reduceren.

Minder methaanuitstoot door voedingssupplement

Bovaer® is een ingrediënt dat wordt toegevoegd aan veevoer waarmee de methaanuitstoot van de veestapel de komende jaren nog met 20-40% zal dalen. Koeien zijn een belangrijke producent van methaan: de gassen ontstaan in de pens van de koe door het eten van gras. Het voedingssupplement Bovaer® zorgt ervoor dat koeienpensen minder methaan produceren. Dit jaar zullen de melkveehouders die leveren aan Actimel voor het eerst in België het voedingssupplement in gebruik nemen. Het gaat om een theelepel van het ingrediënt per dag per koe.

De totstandkoming van het ingrediënt is uniek binnen Europa: via onderzoek en innovatie met steun van de overheid werd een concrete toepassing ontwikkeld en dat in samenwerking met boeren en de bedrijfswereld voor de implementatie ervan. Meer specifiek gaat het over de samenwerking tussen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een melkveehouder van Danone België en chemiebedrijf DSM. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voeding: “Ik ben trots op onze unieke Vlaamse aanpak om onderzoek, innovatie en de concrete toepassing door de landbouwers te combineren. Ook in de toekomst zullen wij hier verder op inzetten en blijven we onze landbouwers ondersteunen om nog duurzamer en klimaatvriendelijker te produceren. Zo hebben we  de afgelopen maanden een steunregeling uitgewerkt voor landbouwers die methaanreducerend veevoeder zoals Bovaer® gebruiken. Ik maak hiervoor 1 miljoen euro vrij van de 8 miljoen voor pré-ecoregelingen. Voedingssupplementen kunnen jaarlijks leiden tot een daling van gemiddeld 30% van de methaanuitstoot van koeien. Een knap staaltje onderzoek dus dat mee het verschil kan maken voor ons klimaat.”

Een verbintenis op lange termijn

“De certificering van Actimel ligt volledig in lijn met ons engagement voor de B Corp®-certificering en de Belgian Alliance for Climate Action2. Deze nieuwe mijlpaal is het resultaat van solide actieplannen die al verscheidene jaren door onze productievestiging in Rotselaar en onze partners worden uitgevoerd. Het is een stap in de goede richting, want elke ton CO2 reductie telt. Wij zullen onze inspanningen en investeringen voortzetten om onze koolstofvoetafdruk verder te verkleinen. Klimaatverandering is een grote en systemische uitdaging die vraagt om actie hier en nu, maar even goed in de toekomst”, zegt Nathalie Pfaff, General Manager van Danone België. “Onze inspanningen stoppen hier niet”.

Daarnaast neemt Danone nog andere initiatieven:

  • De omzetting van koemest in hernieuwbare energie met behulp van biovergisters.
  • Het nemen van bodemstalen, te beginnen in 2022 en over 4 jaar nogmaals, van alle percelen groter dan 0,5 hectare om de koolstofopslag te meten. In samenwerking met de Bodemkundige Dienst België wil Danone zo begrijpen waarom bepaalde percelen beter koolstof capteren dan andere. Meer dan 50 Danone melkveehouders doen mee aan dit project. Danone is het eerste zuivelbedrijf dat zo een omvangrijk koolstofcaptatie project opzet in België. Het opslaan van koolstof in de bodem is immers een sleutelelement om de CO2-uitstoot te compenseren en zal ook leiden tot meer vruchtbare bodems.
  • Het stimuleren en bevorderen van meer gebruik van lokaal geproduceerde eiwithoudende diervoeders.

Motor van een duurzame toekomst in België

Siemend-duurzaamheid
Lees het gehele artikel

We geloven dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn als ze deelnemen aan de maatschappij waarin ze actief zijn – in alle opzichten. Daarom hebben we grondig bestudeerd wat belangrijk is voor België en hoe we daaraan bijdragen. In ons allereerste Business to Society-rapport delen we hoe we blijvende waarde creëren.

Met technologie de wereld beter maken.

Dat is al jaren één van de belangrijkste missies van Siemens. En daar komt een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Los van commerciële belangen moeten ondernemingen nagaan welke rol ze in de samenleving willen opnemen. Hoe laten we voor de volgende generaties een leefbare wereld achter? Hoe dragen wij bij tot de ontwikkeling van België?

Siemens België is al meer dan 110 jaar lang een lokaal bedrijf. Wij ondersteunen België in haar visie om de economie te diversifiëren en de competitiviteit te boosten, de kenniseconomie verder te ontwikkelen, de innovatie te vergroten en jobs te creëren. We stimuleren het welzijn van onze inwoners door de levenskwaliteit te verhogen en belangrijke milieudoelstellingen te verbeteren. We doen dit niet alleen: het Siemens duurzaamheidsverhaal is er één van sterke partnerships met klanten, de overheid, maatschappelijke organisaties, de academische wereld of individuen.

In navolging van de Sustainable Development Goals van de VN legt Siemens zichzelf ambitieuze interne doelstellingen op. Ons DEGREE-framework is niet alleen de basis voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering en toeleveringsketen, maar ook een ambitieus startpunt voor digital learning, gendergelijkheid en nog veel meer. Onze Environmental & Social Governance (ESG)-aanpak garandeert verantwoorde samenwerkingen met eerlijke partners. 

Doorheen 6 thema’s creëert Siemens duurzame meerwaarde in België. Van bijdragen tot nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen tot het ondersteunen van onze klanten om effectiever of efficiënter te werken: bij elk project brengt Siemens competenties, technologieën, vaardigheden en wereldwijde ervaring mee, evenals lokale kennis.

Focusdomeinen

Zes duurzame thema’s voor België

Doorheen de volgende 6 thema’s creëeren we duurzame meerwaarde in België: economie, medewerkers, transformatie, levenskwaliteit, ecologie en innovatie. Ontdek hieronder waar deze pijlers voor staan en klik door voor meer informatie.