Tagarchief: Innomatic

Van automatisatie tot datacaptatie

Tom en Smart Vision kopiëren
Lees het gehele artikel

Op zich geen onlogisch aanname, al dekt ze niet noodzakelijk de lading. Met de juiste partner wordt procesautomatisatie namelijk een tool die op continue wijze bijdraagt aan groei én navenant blijft meegroeien.

Tom Piette was al een tiental jaar actief bij een machineconstructeur gespecialiseerd in de voedingsindustrie toen hij in 2015 besloot om met Innomatic zijn eigen pad te plaveien. “Ik wilde op langere termijn bij de klanten en processen betrokken blijven”, geeft hij als beweegreden. “Als constructeur lever je de machine af, en stopt het daar. Terwijl procesautomatisatie in de kern een groeiverhaal is. Je moet het continu en kritisch blijven bekijken: doet de lijn wat ze moet doen? Wordt de beoogde kwaliteit of productiviteit behaald? Evolueert het mee met de groei en noden van het bedrijf?”

Drie diensten

Om dat verhaal te kunnen brengen, zet Innomatic in op drie centrale diensten: de klassieke procesautomatisatie via PLC, kwaliteitscontrole via Smart Vision en datacaptatie middels OEE, eventueel in combinatie met MES. “Procesautomatisatie is altijd de basis, maar dankzij systemen zoals Smart Vision inline camera’s en OEE kan je veel verder gaan. Dergelijke systemen zijn namelijk veel accurater dan een persoon. Smart Vision ziet perfect of een wafel de juiste vorm of consistentie heeft, en via datacaptatie verzamel je snel gegevens over snelheid, productiviteit, stilstanden, temperaturen, zuurtegraad, waterverbruik, energieverbruik … Die verzamelen en visualiseren we op een duidelijk dashboard, zodat operatoren, quality managers, plant managers of technische diensten ze snel kunnen interpreteren. Zo kunnen processen uiteindelijk efficiënt en doordacht bijgestuurd worden, manueel of automatisch.”

Door gegevens te verzamelen en visualiseren kunnen processen veel slimmer bijgestuurd worden.

Focus op voedingsindustrie

Innomatic richt zich uitdrukkelijk op de voedingsindustrie. “Wij kennen de problemen, uitdagingen, machines en machinebouwers van deze sector. Als we weten dat Smart Vision uitstekende resultaten levert in de kwaliteitscontrole van wafels, dan kunnen we het ook succesvol implementeren in een productielijn van tortilla’s, bijvoorbeeld.” Met klanten als Vandemoortele, Tiense Suiker en Confiserie Van Damme mag Innomatic alvast een aantal grote spelers tot zijn cliënteel rekenen. Al benadrukt Piette dat ook de kleinere bedrijven te winnen hebben. “Het is een misverstand dat artisanale productie geen automatisatie verdraagt. Ook daar kan het de efficiëntie en kwaliteit verhogen. Bovendien staan wij als lokale partner garant voor snelle interventies wanneer het nodig is, bij elke klant.”    

Innomatic maakt Het Bijenhof future-proof.

electrix-industrieel_bijenhof_6 kopiëren
Lees het gehele artikel

De productie gebeurde tot voor kort nog manueel en via 20 bedieningskastjes. Innomatic automatiseerde het productieproces en garandeerde zo de continuïteit van de productie én de kwaliteit van het eindproduct.

Om de productieafdeling vanop één platform te kunnen aansturen, plaatste Innomatic 1 centrale PLC met verschillende HMI’s in productie en verpakking. De connectie tussen de verschillende installaties en hun bijbehorende PLC was daarbij zeer belangrijk: die kunnen voortaan op elkaar afgestemd worden én kunnen vanop afstand bediend worden. Zonder dat er iemand aanwezig is in het bedrijf, kan de productie worden opgestart, of kan er worden geladen of gelost. Dat gebeurt via een intuïtieve, toegankelijke bediening.

Innomatic besteedde in dit automatiseringsproces ook heel wat aandacht aan datalogging en rapportering. Er kan constant gewaakt worden over de temperatuur, het gewicht, het niveau en de druk. Daardoor is de kwaliteit nog hoger en is een vlotte rapportering mogelijk. Bij problemen krijgt de operator een melding op de HMI en via e-mail, inclusief een overzicht van de nodige acties om het probleem op te lossen.

De installatie is superbetrouwbaar omdat ze voorzien is van redundante netwerken, voedingen en een UPS. De continuïteit van de productie is dus altijd gegarandeerd. En dankzij de constante monitoring is de kwaliteit van het eindproduct gestegen. Zo werd Het Bijenhof een voorbeeld van Industrie 4.0.

Voor meer info, bekijk onze website www.innomatic.be voor tal van realisaties. 
Bel 056/31.12.06 of mail naar info@innomatic.be
Wij helpen u graag verder met een vrijblijvend voorstel op maat.

Innomatic maakt nauwkeurige kostprijscalculatie dankzij precieze data

FrontDashboard-1024×683
Lees het gehele artikel

Uitdaging van de klant

Data verzamelen en verwerken om de productiekosten van het eindproduct nog exacter in kaart kunnen brengen, dat was de opdracht die familiebedrijf Dely gaf aan Innomatic en Ikologik. Daarvoor had het verschillende soorten informatie nodig: niet alleen over de verbruikte grondstoffen en de verliezen, maar ook over de draaitijden en uitval van de installaties en over het energieverbruik.

De oplossing

Een belangrijke stap in het proces was om de draaitijden van alle machines in de fabriek nauwkeurig te monitoren. Dat laat toe om de capaciteit en het rendement ervan exact op te volgen. Het bedrijf weet daardoor perfect hoeveel wafels geproduceerd kunnen worden in een bepaalde tijdspanne. Dat is cruciale info, want het werkt met een strakke planning die volledig wordt afgestemd op het geplande transport via schepen.

De systemen van Innomatic en Ikologik brengen ook de uitval in kaart. Er wordt geteld hoeveel wafels de oven ingaan en hoeveel er aan het eind van het proces verpakt worden. Tussenin staan checkwegers die de wafels wegen. Door die meting op elke post uit te voeren – en niet enkel aan het begin en einde van het proces – kan er op tijd worden ingegrepen bij afwijkingen. Zo kan Dely vermijden dat er te veel eindproducten zijn die niet voldoen aan zijn strenge kwaliteitseisen.

Ook het verbruik van water, gas en elektriciteit wordt voortdurend gemeten. Als het verbruik van de koelinstallatie plots stijgt, betekent het dat die aan het dichtvriezen is. Dely kan dan preventief de diepvriezers ontdooien. Het is een onderhoud dat anders een grote invloed kan hebben op de productie en de planning, maar dat dankzij de analyse van de verbruiksgegevens preventief kan worden ingepland.

Misschien wat verrassend, maar Dely gebruikt de data ook voor hr-doeleinden. Als er op een bepaalde post (te) veel alarmen voorkomen, heeft dat meestal te maken met een foute afstelling van de machine. De alarmenlijst gebruikt het bedrijf dan ook om z’n medewerkers heel gericht te trainen en verder op te leiden, in functie van de machine die zij bedienen.

Nog dit: het systeem van Innomatic en Ikologik werd gekoppeld aan het bestaande productienetwerk van Dely, met minimale aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Op die manier wordt alle informatie gecentraliseerd om een end-to-endoverzicht te genereren.


Voor meer info, bekijk onze website www.innomatic.be voor tal van realisaties. 
Bel 056/31.12.06 of mail naar info@innomatic.be
Wij helpen u graag verder met een vrijblijvend voorstel op maat.

Innomatic’s SmartVision zorgt voor foutloze kwaliteitscontrole

Lees het gehele artikel

Uitdaging van de klant

Voedingsproducten met een afwijkende vorm of kleur: voor voedingsbedrijven zijn het verliezen die ze liever niet zien. Personeel inzetten om de kwaliteit te controleren is vaak niet haalbaar omwille van de snelheid van het productieproces. Vaak is de foutenmarge ook te groot.

De oplossing

Om de kwaliteit van producten te bewaken gedurende het hele productieproces, zet Innomatic smart camera’s in. Die kunnen de grootte, vorm en kleur van producten controleren, maar ook verontreinigingen opsporen. Foutieve producten kunnen manueel of automatisch verwijderd worden, zonder dat het productieproces moet worden stilgelegd.

Bij Dely plaatste Innomatic bijvoorbeeld camera’s die elke wafel individueel fotograferen. De bijhorende software controleert of er gaten of scheurtjes aanwezig zijn, of de hoeveelheid deeg exact klopt, of de wafels genoeg gerezen zijn, of ze al dan niet verbrande stukjes bevatten,… Zo’n visiesysteem kan in combinatie met datalogging ook het rendement per lijn meten en bijsturen waar nodig. Stel: het systeem merkt op dat wafeltjes te zwaar zijn. Dan kan het een signaal sturen naar de oven, zodat de hoeveelheid deeg er automatisch wordt bijgestuurd.

Het is ook mogelijk om de camera’s zo in te stellen dat ze aantallen herkennen. Zitten er op zes flessen in een doos evenveel doppen, of ontbreekt er eentje? Bij Tiense Suiker wordt zo’n visiesysteem dan weer ingezet om te controleren of de plastic zakken waarin fondant wordt gegoten, netjes over de dozen zijn gepositioneerd.

Smart camera’s kunnen ook ingezet worden voor OCR (optical character recognition). Bij Vandemoortele installeerde Innomatic een systeem dat van elke verpakking het lotnummer en de datum leest. Omdat de basisinformatie uit het ERP-systeem komt, en niet van een operator, kunnen problemen automatisch en snel opgespoord worden. Er vertrekken dus geen producten in foute verpakkingen naar de klant. Dankzij UV-belichting is het zelfs mogelijk om quasi niet-detecteerbare informatie op complexe achtergronden te lezen.


Voor meer info, bekijk onze website www.innomatic.be voor tal van realisaties. 
Bel 056/31.12.06 of mail naar info@innomatic.be
Wij helpen u graag verder met een vrijblijvend voorstel op maat.

Innomatic maakt datalogging met online monitoringplatform

Lees het gehele artikel

Uitdaging van de klant

Homifreez beschikt over een eigen stoomketel, die via een gasverbrandingsproces stoom op lage druk produceert. Het bedrijf mat zowel online als offline al heel wat parameters op de ketel, maar had geen oplossing om een goede vergelijking te maken van die kritische data. Het wou een duidelijk inzicht krijgen in zijn water- en energieverbruik, zodat het bij abnormaal hoge pieken meteen kan ingrijpen.

De oplossing

Sinds de installatie van de hardware van Innomatic en de software van Ikologik, kan Homifreez diverse metingen nauwkeurig monitoren. Bij een overschrijding of een abnormale afwijking wordt automatisch een alarm gestuurd naar een operator of een ingenieur van wacht, die dan meteen kan ingrijpen.

Het online portaal genereert periodiek rapporten over het water-, chemicaliën- en gasverbruik, zodat het bedrijf een beter inzicht krijgt in de relatie tussen de verbruiken en de productie. De centrale opslag en continue toegankelijkheid van alle procesgegevens bieden Homifreez de kans om bij mogelijke problemen meteen de grafieken te raadplegen, waardoor het snel de exacte afwijking kan detecteren.

Resultaat van de hele operatie? Een gevoelige energiebesparing, een lagere CO2-uitstoot en financiële optimalisatie van de onderhoudskosten.


Voor meer info, bekijk onze website www.innomatic.be voor tal van realisaties. 
Bel 056/31.12.06 of mail naar info@innomatic.be
Wij helpen u graag verder met een vrijblijvend voorstel op maat.