Tagarchief: Klimaat

Altijd het juiste klimaat in uw productie

Lees het gehele artikel

Een onberispelijke voedselveiligheid begint met de juiste temperatuur in elke fase van het productieproces. Een gecontroleerd productieklimaat is dan ook van het hoogste belang, maar komt met een onvermijdelijke energiekost. Als multitechnische partner weet EQUANS hoe het de eigenheden van uw proces en gebouw kan vertalen naar installaties die performant, betrouwbaar en vooral zuinig werken, zodat u de strengste kwaliteitsnormen kan doorstaan aan de laagste operationele kosten. 

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen

Het produceren van voeding brengt zijn eigen, zeer specifieke uitdagingen met zich mee. Van Der Veken: “De omgeving waarin levensmiddelen geproduceerd worden, mag op geen enkele manier afbreuk doen aan de kwaliteit en de voedselveiligheid. Twee elementen zijn daarbij van belang. Enerzijds luchtbehandeling om te waken over het gewenste vochtgehalte en te vermijden dat levensmiddelen in aanraking zouden komen met contaminaties. Anderzijds koeling en verwarming om erover te waken dat ze in elke fase aan de juiste temperaturen zijn blootgesteld.” Als multitechnische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring om een gepaste oplossing voor deze uitdagingen te bedenken.

Als multitechnische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring.

Planning cruciaal in integratie luchtbehandelingssystemen

Wat de luchtbehandeling betreft ziet Van Der Veken planning als het voornaamste aandachtspunt. “De technieken hebben we in de vingers. Of de klant nu nood heeft aan clean piping, laminaire luchtsnelheden … We werken altijd een concept op maat van de behoeftes uit.  Pas dan gaan we op zoek naar de geschikte toeleveranciers die qua levertermijn en qua specificaties daar de beste invulling aan geven.” Maar omdat HVAC-installaties mee in de bouw moeten geïntegreerd worden, moeten vele partijen gecoördineerd en nauwgezet samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Timing is alles. “De sterkte van EQUANS is de grootte van onze organisatie. Als er meer capaciteit nodig is om de deadline te halen, kunnen we snel schakelen met onze teams. Bijkomend zijn wij als BIM-expert een perfecte partner voor architecten en studieburelen.” 

De sterkte van EQUANS is de grootte van de organisatie. Als er meer capaciteit nodig is om de deadline te halen, kan het snel schakelen met zijn teams.

Energiezuinige koelingsinstallaties

Koudeproductie is een van de grootste kostenposten op de energiefactuur. Het belang van energie-efficiëntie kan vandaag dan ook niet onderschat worden. “De klant kan steeds rekenen op de meest zuinige installatie. Voor EQUANS is dat altijd het uitgangspunt. We werken al jaren aan totaaloplossingen waar we de restwarmte van onze koelingsinstallatie inzetten op plaatsen in de productie waar er net warmte nodig is. Geïntegreerde oplossingen dus, die door ons studiebureau DESS (Development of Energy Saving) tot in de puntjes berekend worden. Op die manier kunnen we de beste rendementen bereiken.” Om de hoogste kwaliteit te handhaven kunnen bedrijven zich echter geen stilstand in hun koelingsinstallaties veroorloven. “We bouwen daarom in kritische installaties redundantie in. Door ze bijvoorbeeld uit meerdere circuits samen te stellen, zodat er zelfs wanneer er eentje uitvalt, verder gewerkt kan worden. Daarnaast zetten we in op remote monitoring. Wanneer een parameter (temperatuur, druk, stroom …) niet meer binnen bepaalde grenzen ligt, kunnen we meteen ingrijpen. Onze techniekers van wacht lossen in de meeste gevallen het probleem zelf online op. Als ze toch ter plaatse moeten gaan, weten ze op die manier al wat er noodzakelijk is om de herstelling uit te voeren”, weet Van Der Veken.

Met EQUANS zetten we in op remote monitoring. Wanneer een parameter (temperatuur, druk, stroom …) niet meer binnen bepaalde grenzen ligt, kan er meteen ingegrepen worden.

Klant volledig ontzorgen

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen. Van Der Veken: “We willen een partner zijn. De bedoeling is om de klant volledig te ontzorgen gedurende de volledige levensduur van de installatie. Er kunnen in elke fase wel problemen opduiken. Klanten kunnen erop vertrouwen dat we steeds alles in orde brengen. Want op vlak van luchtbehandeling en koeling mogen er geen compromissen gesloten worden. De installaties moeten werken en de beloofde performanties afleveren.”    

Altijd de juiste temperatuur

In Erpe-Mere werkt EQUANS mee aan de bouw van de nieuwe productiehal van onze klant La Lorraine. EQUANS neemt er alle werkzaamheden met betrekking tot industriële leidingen, HVAC en hoog- en middenspanning voor zijn rekening. Het gebouw is 168 m lang en 78 m breed. EQUANS zal er bijna 10 km aan industriële leidingen aanleggen voor warm en koud water, gas en perslucht. De knowhow van de teams biedt een antwoord op de steeds strengere normen die  in de voedingssector van toepassing zijn. Ook op het gebied van airconditioning en verwarming zullen de installaties aan de hoogste eisen voldoen. In totaal 21 luchtbehandelingsgroepen, 3 ketels en 31 luchtverwarmers zullen zorgen voor het gewenste binnenklimaat. Bijzonder is dat, naargelang de behoefte (verwarming of koeling), luchtverplaatsingsroosters de luchtstromen op een dynamische manier zullen aansturen voor optimaal comfort en een uitstekende luchtkwaliteit. En dat is nog niet alles. EQUANS installeert een elektrische hoofdcabine waar de aansluiting op het Fluvius netwerk wordt gemaakt, net als een interne middenspanningscabine voor de aansluiting van vier transformatoren. Voor dit project is er zo’n 3,5 km hoogspanningskabels nodig.

Mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine is klimaatneutraal

chaudfontaine-dji_0140_edited-1
Lees het gehele artikel

De Belgische mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine is één jaar vroeger dan gepland volledig CO2-neutraal gecertifieerd. De site schakelde over naar 100% hernieuwbare elektriciteit, verminderde het gebruik van fossiele brandstoffen en blijft verder investeren in duurzamere processen. “Het is een opsteker voor onze mensen dat we onze ambitie om onze site CO2-neutraal te maken nu bereiken, enkele maanden nadat de overstroming onze site zwaar trof”, aldus directeur van de mineraalwaterbottelarij, Achmed Boumrah. 

Vroeger dan verwacht CO2-neutraal

De mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine had nog maar net haar plannen aangekondigd om in 2023 CO2-neutraal te worden, toen de site zwaar getroffen werd door de overstroming van juli vorig jaar. Het bedrijf kwam onder water te staan en de ravage was groot. 

“Wekenlang hebben we met ons team en vrijwilligers gewerkt om alles hier in Chaudfontaine te helpen schoon maken en onze site terug klaar te maken voor productie”, vertelt Achmed Boumrah.

“Maar al snel zijn we gaan nadenken hoe we deze vreselijke situatie konden ombuigen tot iets positiefs. We behielden onze ambities en bij de heropbouw namen we duurzaamheid ook steeds mee in onze keuzes.”

Amper enkele maanden na de overstromingen mag de site zich officieel ‘CO2-neutraal’ noemen – gecertificeerd volgens PAS 2060, de internationale standaard voor klimaatneutraliteit.

Het bedrijf zet al jaren in op CO2-reductie door meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. “Onze aangekochte elektriciteit komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen, maar met onze zonnepanelen wekken we ook zelf energie op. En dankzij een ingenieus systeem worden de gebouwen verwarmd via de natuurlijke warmte van de Chaudfontaine-bron”, legt de directeur van de mineraalwaterbottelarij uit. 

Voortdurend inzetten op uitstootvermindering

Het gebruik van fossiele brandstoffen willen we stapsgewijs verder afbouwen. “We maken minder gebruik van machines op gas en diesel in onze productie”, legt Achmed Boumrah uit. “Op deze manier heeft onze mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine tussen 2006 en 2020 haar energieverbruik per liter product met 55% verlaagd en het brandstofverbruik met meer dan 65%.”

Om het resterende deel van haar CO2-uitstoot te compenseren, ondersteunt de Belgische mineraalwaterbottelarij een herbebossingsproject in Orinoco, Colombia, dat de CO2  in de atmosfeer vermindert. De koolstofkredieten die hiervoor werden aangekocht, zijn gecertificeerd met Gold Standard2. 

Achmed Boumrah, vertelt over de komende plannen: “We blijven in de toekomst verder inzetten op CO2-reductie, zoals de PAS 20601 certificatie vereist. Binnenkort zullen we onze heftrucks en compressoren op fossiele brandstoffen vervangen door duurzamere exemplaren. Daarnaast willen we ook diffuse emissies beperken en zullen we ook de CO2-uitstoot van onze leveranciers analyseren en bekijken hoe we die samen kunnen verminderen.”

Actimel is koolstofneutraal en denkt al aan volgende verbetering

actimel-1
Lees het gehele artikel

Danone’s jarenlange inzet voor duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering bereikt een nieuwe mijlpaal met de Carbon Trust®-certificering van Actimel, het vlaggenschipmerk dat in België wordt geproduceerd. Niet alleen wordt Actimel het eerste verse zuivelmerk van Danone dat koolstofneutraliteit bereikt voor de volledige productiecyclus. Actimel gaat ook voor het eerst in België samen met haar melkveehouders het voedingssuplement Bovaer®, toedienen aan koeien om de methaanuitstoot te reduceren.

Minder methaanuitstoot door voedingssupplement

Bovaer® is een ingrediënt dat wordt toegevoegd aan veevoer waarmee de methaanuitstoot van de veestapel de komende jaren nog met 20-40% zal dalen. Koeien zijn een belangrijke producent van methaan: de gassen ontstaan in de pens van de koe door het eten van gras. Het voedingssupplement Bovaer® zorgt ervoor dat koeienpensen minder methaan produceren. Dit jaar zullen de melkveehouders die leveren aan Actimel voor het eerst in België het voedingssupplement in gebruik nemen. Het gaat om een theelepel van het ingrediënt per dag per koe.

De totstandkoming van het ingrediënt is uniek binnen Europa: via onderzoek en innovatie met steun van de overheid werd een concrete toepassing ontwikkeld en dat in samenwerking met boeren en de bedrijfswereld voor de implementatie ervan. Meer specifiek gaat het over de samenwerking tussen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een melkveehouder van Danone België en chemiebedrijf DSM. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voeding: “Ik ben trots op onze unieke Vlaamse aanpak om onderzoek, innovatie en de concrete toepassing door de landbouwers te combineren. Ook in de toekomst zullen wij hier verder op inzetten en blijven we onze landbouwers ondersteunen om nog duurzamer en klimaatvriendelijker te produceren. Zo hebben we  de afgelopen maanden een steunregeling uitgewerkt voor landbouwers die methaanreducerend veevoeder zoals Bovaer® gebruiken. Ik maak hiervoor 1 miljoen euro vrij van de 8 miljoen voor pré-ecoregelingen. Voedingssupplementen kunnen jaarlijks leiden tot een daling van gemiddeld 30% van de methaanuitstoot van koeien. Een knap staaltje onderzoek dus dat mee het verschil kan maken voor ons klimaat.”

Een verbintenis op lange termijn

“De certificering van Actimel ligt volledig in lijn met ons engagement voor de B Corp®-certificering en de Belgian Alliance for Climate Action2. Deze nieuwe mijlpaal is het resultaat van solide actieplannen die al verscheidene jaren door onze productievestiging in Rotselaar en onze partners worden uitgevoerd. Het is een stap in de goede richting, want elke ton CO2 reductie telt. Wij zullen onze inspanningen en investeringen voortzetten om onze koolstofvoetafdruk verder te verkleinen. Klimaatverandering is een grote en systemische uitdaging die vraagt om actie hier en nu, maar even goed in de toekomst”, zegt Nathalie Pfaff, General Manager van Danone België. “Onze inspanningen stoppen hier niet”.

Daarnaast neemt Danone nog andere initiatieven:

  • De omzetting van koemest in hernieuwbare energie met behulp van biovergisters.
  • Het nemen van bodemstalen, te beginnen in 2022 en over 4 jaar nogmaals, van alle percelen groter dan 0,5 hectare om de koolstofopslag te meten. In samenwerking met de Bodemkundige Dienst België wil Danone zo begrijpen waarom bepaalde percelen beter koolstof capteren dan andere. Meer dan 50 Danone melkveehouders doen mee aan dit project. Danone is het eerste zuivelbedrijf dat zo een omvangrijk koolstofcaptatie project opzet in België. Het opslaan van koolstof in de bodem is immers een sleutelelement om de CO2-uitstoot te compenseren en zal ook leiden tot meer vruchtbare bodems.
  • Het stimuleren en bevorderen van meer gebruik van lokaal geproduceerde eiwithoudende diervoeders.

Duurzame vloeren voor de voedingsindustrie

Duurzame-vloer
Lees het gehele artikel

Wanneer uw voedingsverwerkend bedrijf toe is aan een uitbreiding of aan een renovatie zal uw architect u meer en meer duurzame materialen voorstellen, ook voor wat de vloer betreft.

Welke vloer voor de voedingsindustrie, die aan zoveel eisen moet voldoen zoals chemische resistent zijn, bestand zijn tegen hoge temperaturen, tegen zwaar heftruck verkeer is ook op lange termijn een goede investering ?

Ucrete industrievloeren van Master Builders Solutions

Ucrete industrievloeren dragen in vele opzichten bij tot duurzaamheid gedurende hun hele levenscyclus.
De lange levensduur van Ucrete vloeren, vaak zijn ze na 20 tot 30 jaar nog in gebuik, helpt om kostbare hulpbronnen te besparen. Er bestaat immers geen grotere verspilling van grondstoffen, tijd en enrgie dan vloeren die na 5 à 10 jaar opgebroken en weggegooid worden.

Klimaatbescherming

Ucrete vloeren dragen bij tot klimaatbescherming en energiebesparing, zoals aangetoond door een onafhankelijke milieueffectbeoordeling.

BMG Engineering in Zürich voerde een dergelijke beoordeling uit voor Ucrete vloeren. Ze namen het scenario van een grootkeuken onder de loep, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of school, en vergeleken een Ucrete UD200-vloer met een typische tegelvloer voor dezelfde toepassing. De resultaten zijn overtuigend: per vierkante meter bleek een vergelijkbare tegelvloer tot 50% meer cumulatieve energie te vergen, een 70% hoger aardopwarmingsvermogen en 200% hoger ozonafbrekend vermogen te hebben en 50% meer water te verbruiken dan een 9 mm dikke Ucrete UD200-vloer.

Duurzaam bouwen

Systemen om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen zijn almaar belangrijker in de bouwsector en bevestigen dat Ucrete vloeren een duurzame keuze zijn.

Het Leadership in Energy & Environmental Design Green Building Rating System LEED® omvat een proces om na te gaan of een project op een duurzame manier ontworpen en gebouwd is. Dit proces meet cruciale factoren voor de gezondheid van mensen en milieu: de duurzame terreinontsluiting, waterbesparing, energie-effciëntie, materiaalkeuze en kwaliteit van het binnenklimaat.

Wat de materiaalkeuze betreft, kan men punten verdienen door duurzamere en milieuvriendelijkere materialen te gebruiken. Er is een Product Information Statement voor LEED® New Construction (NC) Version 3.O Credit Documentation verkrijgbaar voor alle Ucrete vloersystemen.

Gezonde binnenluchtkwaliteit

Schone lucht wordt steeds belangrijker. Emissies die de luchtkwaliteit beïnvloeden, worden gecontroleerd met uiteenlopende nationale wetgeving en vrijwille normen.

Het Indoor Air Comfort Gold-certificaat van Eurofins combineert de strengste specificaties van alle relevante Europese voorschriften en vrijwillige labels. Productie-audits en kwaliteitscontroles garanderen dat Ucrete aan alle emissienormen voor binnenvloeren voldoet, waaronder AgBB in Duitsland, M1 in Finland en Afsset in Frankrijk. Metingen volgens Afsset kennen Ucrete een A+ toe, de beste Franse emissiescore.

Dit toont aan dat Ucrete een schoon product is zonder vluchtige stoffen die voeding kunnen aantasten of het welzijn van personeel in het gedrang brengen.

Onze veiligheid verzekeren

In de praktijk helpen Ucrete vloeren onze klanten in talrijke industrieën om duurzaam te werken. Wanneer producenten bijvoorbeeld agressieve en schadelijke chemicaliën gebruiken, zorgt Ucrete voor een barrière zodat ze niet in het milieu terechtkomen.

De verschillende antislipprofielen waarin Ucrete beschikbaar is zorgen ervoor dat iedereen veilig kan werken en ongevallen worden voorkomen.

Meer info over Ucrete industrievloeren