Platform voor de levensmiddelen-en drankenindustrie
De meerwaarde van onafhankelijkheid
Erik Snijders, Senior Project Manager bij NIRAS Nederland.

De meerwaarde van onafhankelijkheid

In een tijd waarin de voedingsmiddelenindustrie voortdurend evolueert en producenten worden geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen, speelt NIRAS een belangrijke rol als toonaangevend en onafhankelijk engineeringsbureau. Met expertise op het gebied van engineering en projectmanagement biedt NIRAS essentiële ondersteuning aan producenten van voedingsmiddelen, waardoor zij op hun beurt kunnen excelleren in een competitieve markt.

Erik Snijders, Senior Project Manager bij NIRAS Nederland en tevens teamleider van de afdeling Packaging Engineering en Winfried van Klooster, Senior Engineer Packaging, vertellen meer over het vakgebied verpakkingsengineering, opdrachtgevers binnen de voedingsmiddelenindustrie en hun kijk op de dienstverlening die zij met NIRAS bieden. 

Verpakkingsengineering

Een bijzondere expertise binnen de voedingsmiddelenproductie is packaging engineering. Deze discipline wordt veelal gezien als logisch gevolg van het productieproces en krijgt daardoor in veel gevallen minder aandacht. NIRAS benadrukt juist graag deze expertise als belangrijke schakel in het succesvol verpakken van diverse soorten voeding en dranken. “Vaak wordt er door fabrikanten veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling en verpakking van het product zelf, maar wordt er minder nagedacht over hoe het product dan daadwerkelijk in de bewuste verpakking te krijgen”, vertelt Van Klooster en vult aan: ”Slimme keuzes aangaande verpakkingsmachines, transportbanden, palletizers, enzovoorts kunnen zeker een verschil maken in het grote productiegeheel.” Beide professionals van NIRAS highlighten daarnaast dat intralogistieke bewegingen ook binnen hun expertise vallen. Het efficiënt aanvoeren van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, opslag van eindproducten en een geschikte warehouse lay-out die verdere distributie ondersteunt, zijn essentieel voor een vlotte doorstroming van producten.

“Producenten realiseren zich steeds beter dat het verpakken onderscheidend kan zijn.

Daarmee worden verpakkingsmachines of installaties ook niet meer enkel als sluitstuk op een begroting gezien. En hoewel ook leveranciers van verpakkingsmachines tegenwoordig uitgebreide engineering kunnen bieden, is het belangrijk om op te merken dat hiermee vaak niet de volledige potentie van de beschikbare oplossingen in de markt wordt benut of in de daadwerkelijke behoefte wordt voorzien. Door samen te werken met een onafhankelijke partner zoals NIRAS, kunnen producenten profiteren van een objectieve beoordeling van alle beschikbare opties en de nieuwste technologieën en zo de meest geschikte oplossing selecteren, die het beste past bij hun specifieke behoeften en doelstellingen”, aldus Snijders.

Verdere uitleg van Snijders geeft aan dat het idee van het hebben van één aanspreekpunt aanvankelijk wordt beschouwd als overzichtelijk en helder, waardoor het frequent ook wordt gezien als de meest geschikte optie voor de projectverantwoordelijke van de opdrachtgever. “Echter, het betekent ook dat de opdrachtgever in de toekomst gebonden is aan deze enkele leverancier. Dit hoeft niet per se negatief te zijn, maar het kan resulteren in verminderde flexibiliteit voor producenten en hun veranderingen in de toekomst. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig af te wegen hoe de overzichtelijkheid zich verhoudt tot de behoefte aan onafhankelijkheid, flexibiliteit en diversiteit in de langetermijnstrategie van een bedrijf.”

Onafhankelijke partij

Een van de kernprincipes van NIRAS is dus die onafhankelijkheid. In tegenstelling tot leveranciers die gericht zijn op dienstverlening aangaande de eigen specifieke producten, fungeert NIRAS als een objectieve engineeringspartij die los staat van commerciële belangen. Dit stelt het bedrijf in staat om de best passende oplossingen aan te bieden, die zijn afgestemd op de unieke behoeften van elke opdrachtgever. Daarnaast zijn duurzaamheid, waaronder energieverbruik, maar ook hygiënisch ontwerp verweven in het DNA van het bedrijf. Aanvullend is ‘Project Excellence’ een pijler. NIRAS doelt hiermee op haar bewezen projectaanpak aan de hand van de Stage Gate Methode, een gefaseerde en gestructureerde projectmethodiek waarbij iedere nieuwe ‘Stage’ een go of no-go moment heeft, en de zienswijze om een fabriek van de opdrachtgever te beschouwen alsof het haar eigen faciliteit is. 

Randvoorwaarden en specificaties

Een ander essentieel onderdeel van de dienstverlening is de focus op duidelijke specificaties en eisen. Door deze aspecten grondig te documenteren in de vroege stadia van een project, draagt NIRAS bij aan het voorkomen van potentiële complicaties en vertragingen in latere fasen. Dit resulteert niet alleen in een efficiëntere uitvoering van projecten, maar leidt ook tot aanzienlijke kostenbesparingen. Deze besparingen kunnen direct zichtbaar zijn in het projectbudget, maar kunnen zich ook later manifesteren als lagere operationele kosten voor producenten. Snijders gaat hierop in: “Indien er sprake is van onduidelijkheid of tegenstrijdigheden, nemen wij het voortouw om deze aan te pakken. Onze expertise stelt ons in staat om de impact van wijzigingen op eindproducten, budget en planning te overzien, waardoor we waardevolle inzichten kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.”

Het vroegtijdig vastleggen van specificaties en eisen leidt tot duidelijke richtlijnen, protocollen en procedures en stelt het betrokken projectteam in staat om mogelijke knelpunten en risico’s te identificeren voordat ze zich kunnen voordoen. Deze aanpak zorgt er voor dat producenten beter voorbereid zijn op mogelijke uitdagingen en keuzes die gemaakt moeten worden tijdens het project en verhoogt zo de kans op succesvolle projectoplevering. De projectdocumenten zijn dus een waardevol referentiepunt gedurende het hele project, maar blijven dit ook daarna. Evaluatie en latere optimalisatie kan, bij correcte vastlegging, namelijk worden uitgevoerd op basis van een goed fundament. 

Opdrachtgevers dragen de kennis

“Wat we belangrijk vinden, is dat er met de juiste mensen gesproken wordt om de specificaties, randvoorwaarden en andere eisen te achterhalen. Met de juiste mensen bedoelen we die personen die binnen de productie de processen, het materiaalgebruik, de bottlenecks enzovoorts goed kunnen benoemen”, vertelt Van Klooster. NIRAS organiseert het proces om alle benodigde informatie op een efficiënte en effectieve manier te verzamelen. Dit betekent dat deze belangrijke stap wordt gezet nog voordat inkoopopdrachten worden uitgezet naar leveranciers. Een van de methodieken die daarvoor gehanteerd wordt, is Value Stream Mapping. Tijdens zo’n VSM-sessie wordt de stroom van materialen, grondstoffen en data van een proces in kaart gebracht. Het is een krachtig instrument om procesverbeteringen te identificeren en de informatie die je al denkt te hebben over het proces, te toetsen.

Snijders vult aan: “NIRAS hanteert graag een proactieve benadering bij het betrekken van relevante belanghebbenden binnen de productieprocessen. Het liefst zo vroeg mogelijk in het project en soms zelfs specifiek per projectfase. Door rechtstreeks samen te werken met degenen die verantwoordelijk zijn voor de processen, manuele handelingen en andere cruciale aspecten van de productie, kan een projectteam waardevolle inzichten verzamelen en opsommen. Dit leidt tot beter geïnformeerde beslissingen. Bovendien draagt dit bij aan een soepel verloop van het project en draagvlak, waarbij alle belanghebbenden op één lijn zitten en er duidelijkheid is over de verwachtingen en vereisten.”

Digitale oplossingen en de praktijk

Hoewel digitalisering een steeds grotere rol speelt in de industrie en NIRAS hier volop op inspeelt, blijft de engineeringspartij het belang onderstrepen van fysieke aanwezigheid bij productielocaties. Het stelt engineers en projectmanagers in staat om de complexiteit van de werkelijke omgeving te begrijpen en zo tot nog betere oplossingen te komen voor opdrachtgevers. “Zelf rondlopen in de fabriek is volgens ons van meerwaarde”, verklaart Van Klooster. ‘Onze projecten worden uiteraard deels vanuit onze kantoren in Rosmalen, Apeldoorn of Sneek uitgevoerd, maar het is ook van belang om processen, ruimtes, handelingen, materiaal en noem zo maar op in het echt te zien. Zeker bij aanpassingen op al lang bestaande processen en productielijnen is het zien in de praktijk vaak het beste uitgangspunt.”

Deze benadering toont het belang van directe observatie en hands-on ervaring bij het begrijpen van de unieke uitdagingen en vereisten van elke productielocatie. Door geregeld persoonlijk aanwezig te zijn bij productielocaties, kunnen NIRAS-experts de contextuele nuances en operationele complexiteit volledig begrijpen. Dit impliceert echter niet dat digitale oplossingen niet evenzeer van groot belang zijn, vooral op het gebied van packaging engineering. Digitale tools voor diverse aspecten zoals digital design, onderhoud, masterplanning, operationeel beheer, logistiek en optimalisatie van de supply chain evolueren in hoog tempo en zijn niet meer weg te denken uit het engineeringsvak. NIRAS zet bewust in op digitale tools zoals simulaties en (BIM-)modellering om projecten nog beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Ook hierbij is het cruciaal om te beschikken over de juiste informatie en om de juiste personen te betrekken bij projecten. 

In een tijd van voortdurende verandering en groei in de voedingsmiddelenindustrie vervult NIRAS een belangrijke rol als engineeringsbureau. Door haar focus op onafhankelijkheid, heldere specificaties en betrokkenheid bij belanghebbenden binnen engineeringsprojecten heeft NIRAS bewezen een waardevolle partner te zijn voor producenten in een competitieve markt. Het vermogen om zowel digitaal als fysiek de complexiteit van productieomgevingen te begrijpen, gecombineerd met haar toewijding aan innovatie en continue verbetering, onderstreept het succes van de samenwerkingen met opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details